Tietosuojaseloste

Tämä on Oliver’s Life & Style Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 17.6.2021.

 

Rekisterinpitäjä

Oliver’s Life & Style Oy, Y-tunnus 3206481-8, Kasarmikatu 28 A 3a, 00130 Helsinki

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Elina Paukkunen
hello@oliverslifestyle.com

 

Rekisterin nimi

Oliver’s Life & Style asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Oliver’s Life & Style Oy:n asiakkaaksi, kun on ostanut verkkokaupasta tavaraa tai tilannut uutiskirjeen.

Käsittelyn oikeusperusteina ovat kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu ja antamasi suostumus sekä lakisääteiset velvoitteet.  Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ostotapahtumien ja uutiskirjetilausten yhteydessä sekä havainnoimalla palvelun käyttöä.

Oliver’s Life & Style Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Oliver’s Life & Stylen asiakaspalveluun, sähköpostitse hello@oliverslifestyle.com tai rekisterinhoitajalle.


Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi käsiteltävät tiedot

Käsittelemme henkilötietojasi asiakasrekisterin ylläpitämiseksi sekä tilausten arkistointia ja käsittelyä, mukaan lukien laskutusasioiden hoitamista, pakettien seurantaa sekä asiakassuhteen hoitamista varten.

 

Oikeutetun edun perusteella käsiteltävät tiedot

Käsittelemme ostohistoriastasi saatuja tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi näitä tietoja voidaan käyttää henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme sekä mainonnan kohdentamiseen. Tällöin tietojen käsittelyyn sisältyy myös profilointia.

 

Suostumuksen perusteella käsiteltävät tiedot

Oliverslifestyle.com voi käyttää antamasi suostumuksen perusteella evästeitä verkkokaupan ja sen toiminnallisuuden optimoimiseksi, jotta vierailu olisi mahdollisimman mielekästä sinulle.

Jos estät tietokoneeltasi pakollisten evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkokaupan toiminnoista eivät välttämättä toimi.

Myös uutiskirjeiden lähettäminen tehdään antamasi suostumuksen perusteella ja voit peruuttaa uutiskirjeen halutessasi milloin tahansa.

 

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltävät tiedot

Tilausten ja palautusten tietoja käsitellään kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi 
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja palautuksista
  • Tilausten toimitus- ja seurantatiedot
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot ja valittu maksutapa sekä luototukseen tarvittavat tiedot
  • Markkinointiviestiluvat ja -kiellot sekä uutiskirjetilaukset
  • Asiakaspalveluviestit
  • Evästetiedot

 

Tietojen luovutus ja siirtäminen

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Oliver’s Life & Stylen käytössä, paitsi Oliver’s Life & Stylen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, pakettien kuljetuksen järjestämiseen, maksujenvälitykseen ja luottopäätöksen tueksi. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Oliver’s Life & Stylen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Tietoja ei luovuteta Oliver’s Life & Stylen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi pakettien kuljetukseen, maksujenvälitykseen, luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

 

Tietojen poistaminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Muussa tapauksessa säilytämme asiakassuhteeseen liittyviä tietoja 6 vuotta viimeisimmästä tilauksesta. Tietoja voidaan joutua säilyttämään kirjanpito-, kuluttaja- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeenkin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai oikaisemista. Tietyin edellytyksin sinulla on oikeus vaatia myös tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä esimerkiksi suoramarkkinointiin sekä vaatia tietojesi poistamista.

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai käyttää muita oikeuksiaan, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Mikäli huomaat tietosuojakäytännöissämme puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle osoitteessa: Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle - Tietosuojavaltuutetun toimisto.